ASTRONOMIA
(Projekt)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu


Projekt informatyczno-astronomiczny - "Astro-GLOBE"

"Edukacja -marzenie gimnazjalisty" projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytetu IX , działanie 9.1 ,Poddziałanie 9.1.2

Kurs wymaga klucza dostępu do kursu